PROCEDIMENTS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

16 juny

1. PROGRAMACIÓ DEL DEPARTAMENT:

Adequació dels continguts seleccionats.

Adequació dels objectius a aconseguir.

Adequació de la temporalització de la unitat.

Adequació de la metodologia.

Disseny de les activitats.

Qualitat i quantitat dels materials curriculars utilitzats.

Adequació dels instruments i temporalització de l’avaluació.

Mensualment es valorarà el abast de la programació en les reunions del departament i al final de cada trimestre  és farà una sessió d’avaluació en què es reculli de manera global elprocés seguit al llarg del trimestre i en què també es plantegi, la
actuació a seguir.

El mes de juny la sessió d’avaluació anirà encaminada a l’elaboració de la Memòria
del Departament.

2. APRENENTATGE DELS ALUMNES
S’estableixen les avaluacions
0, 1, 2 i 3.
L’avaluació 0 servirà perdetectar els coneixements, fonamentalment
procediments, previs dels alumnes i alumnes. Es realitzarà en el mes d’octubre i la informació recollida en lamateixa tindrà caràcter qualitatiu.
Les avaluacions 1, 2, 3 es realitzaran a partir del treball diari de l’alumne i de
les proves escrites, sent aquestes últimes la forma com es pot constatar d’una manera més individualitzada el progrésassolit per cada alumne.

TREBALL DIARI: Resums, resolució d’exercicis a la pissarra,
preguntes sobre qüestions relacionades amb el tema que s’estigui explicant.

QUADERN DE CLASSE: Aspectes de
contingut (vocabulari, síntesi, mapes, gràfics ,…), posada al dia i
aspectes formals (neteja, expressió ordenada, marges, titulacions correctes, que no
falten treballs.
El contingut s’anirà avaluant en el moment en què els alumnes i les alumnes vagin
corregint a classe les tasques escrites propostes o responent a preguntes
orals realitzades pel professor. La posada al dia es registrarà habitualment
comprovant si els alumnes van realitzant les tasques indicades tant per a classe
com a casa.
Serà obligatori tenir el quadern al dia per aprovar l’avaluació,
encara que estigui l’alumne aprovat per nota d’exàmens. Si no és així, suspendrà
l’avaluació i la recuperarà quan hagi lliurat el quadern degudament
acabat.

TREBALL EN GRUP: Aportació al grup,
presentació de resultats i capacitat d’acceptar opinions d’altres
companys.
Es podrà utilitzar la metodologia que consideri més convenient per potenciar i
valorar el treball en grup, mitjançant jocs tipus concurs, etc.
PROVES ESCRITES: (suposarà el 100% de la nota d’avaluació)
Es realitzaran preguntes com:
qüestionaris, localització de dades i coneixements en mapes i diagrames,
preguntes obertes, …
Es realitzaran proves escrites de cada tema o de cada dos temes.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: